ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю: 

культури овочеві (картопля)

код ДКПП 016-97 (01.11.2) 

Львів – 2011р. 

ЗАПИТ 

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму..

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20835913.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 79060, м.Львів, вул.І.Пулюя, 36.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35228017000314

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Гайдук Наталія Богданівна, секретар комітету з конкурсних торгів, Україна, 79060, м.Львів, вул.І.Пулюя, 36, кабінет бухгалтерії, тел:(032) 263-24-46, телефакс:(032)234-26-91,                       e-mail: byh_lvpy@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України, ЄДРПОУ: 37536162.

2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету, спецфонд.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.lviv-prestige-school.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі Культури овочеві (картопля) код ДКПП 016-97 (01.11.2)

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: картопля – 19 208 кг, молода картопля 600 кг.

- Місце надання послуг: м.Львів, вул.І.Пулюя,36;

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: липень - грудень 2011 року

6. Основні умови договору: відповідно до розділу IX Закону.

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з моменту розкриття.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. за адресою замовника, бухгалтерія.

особисто та/або поштою.

8.2. Строк   до 10:00 год.   06.07.2011р.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: за адресою замовника, конференц-зал.

9.2. Дата: 06.07.2011р.

9.3. Час: 11:00 год.

10. Додаткова інформація:

Довідки з технічних питань: Секретар комітету з конкурсних торгів Гайдук Наталія Богданівна, тел: (8-032) 263-24-46.

Вимоги до учасників та оформлення пропозиції:

 • Пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
 • Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію в цілому по предмету закупівлі.
 • Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
 • Цінова пропозиції подається Учасником на фірмовому бланку згідно Додатку 2.
 • В ціновій пропозиції Учасник визначає вартість послуги  з урахуванням податків і зборів, що сплачуються  або/та  мають бути  сплачені, витрат  на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження (упаковка), інших  витрат.
 • Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

-     повне найменування і місцезнаходження замовника;

-     назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення запиту цінових пропозиції; 

-     повне найменування учасника (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце  проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер контактних телефонів; 

-     маркування: «Не відкривати до 10:00 год. 06.07.2011р.» 

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Додаток 1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Вимоги до закупівлі

 

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі технічної частини пропозиції інформацію, яка підтверджує відповідність пропозиції запиту цінових пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (надати опис основних технічних характеристик товарів з вказанням відповідності ДСТУ, умов зберігання та назви виробника).

Всі документи, посилання на які містяться в технічному завданні, додаються до нього в копіях завірених підписом та печаткою Учасника.

2. Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх відповідність якісним та санітарно-гігієнічним вимогам, мати достатній термін придатності. Копії документів, підтверджуючих якість, повинні бути завірені мокрою печаткою Постачальника.

3.  Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування та інших витрат, визначених законодавством.

4. Постачальник поставляє товар власним транспортом. Завантаження та розвантаження товару проводиться Постачальником.

5. Водій транспорту має мати санітарну книжку.

6. Строк поставки товару протягом доби, дрібними партіями щоденно, відповідно до письмової заявки від Замовника, в асортименті та кількості вказаної в письмовій заявці Замовника.

7. При виявленні Замовником дефектів упаковки товару, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості вказаній в письмовій заявці Замовника.

8. Надати гарантійний лист щодо високої якості товару та своєчасної поставки товару.

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій

 

Цінова пропозиція  подається Учасником у вигляді, наведеному нижче,  на фірмовому бланку.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю культури овочеві (картопля) згідно з вимогами, викладеними у запиті Замовника торгів.

Найменування

Од. виміру

Кількість

Ціна з ПДВ в грн.

Сума з ПДВ в грн.

1

Картопля

кг

19 208

 

 

2

Молода картопля

кг

600

 

 

Підсумок

 

 

 

Строк дії цінової пропозиції: 120 календарних днів з моменту розкриття.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

I. Відомості про Учасника.

 1. Повне найменування Учасника___________________________________________
 2. Реквізити:

2.1.Юридична адреса______________________________________________________

2.2.Фактична адреса_______________________________________________________

2.3.Номери засобів зв’язку__________________________________________________

2.4.E-mail________________________________________________________________

2.5.Розрахунковий рахунок_________________________________________________

2.6.Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)___________________________________

2.7.Індивідуальний податковий номер________________________________________

2.8.Номер свідоцтва платника податку _______________________________________

 1. Інформація про Учасника.

3.1.Юридичний статут (організаційно-правова форма)__________________________

3.2.Форма власності_______________________________________________________

3.3.Дата утворення (державної реєстрації)_____________________________________

3.4.Найменування та місце знаходження (адреса органу, який здійснив державну реєстрацію учасника)___________________________________________________

3.5.Прізвище, ім’я, по батькові керівника______________________________________

3.6.Телефон для контактів___________________________________________________

4. Прізвище, ім’я , посада особи, уповноваженої підписувати документацію, договір____________________________________________________________________

II. Статус Учасника та повноваження посадових осіб.

1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію Учасника.

 1. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ (тільки для юридичних осіб).
 2. Копія Статуту Учасника (тільки для юридичних осіб) .
 3. Копія Свідоцтва платника податку.
 4. Копія Довідки про взяття на облік платників податків.
 5. Копія Довідки виданої Державною податковою інспекцією про перелік видів діяльності, відповідно до реєстраційної картки та обрану систему оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності,.

7. Прізвища осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань по результатах торгів (письмове доручення на підписання документів додається).