Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Циклова комісія викладачів природничо-математичного циклу

Найперше, що має зробити вчитель, -
це розвинути в учня дух допитливості.
Д. Менделєєв

Базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети й працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу».

До складу комісії входять:

Богатирьова Тетяна Олександрівна голова циклової комісії,
викладач математики вищої категорії,
викладач-методист
Скоробогата Марія Теодорівна заступник директора з НМР,
викладач хімії вищої категорії,
викладач-методист
Біщук Зоряна Володимирівна викладач математики
Стасів Ірина Ярославівна методист училища,
викладач математики, економіки
Марущак Марта Юріївна викладач хімії і біології І категорії
Музика Надія Богданівна викладач інформатики вищої категорії,
старший викладач
Невядомська Ганна Йосипівна викладач фізики вищої категорії,
старший викладач
Хілько Олександра Володимирівна викладач хімії і біології вищої категорії,
старший викладач

Звіт циклової комісії природничо-математичного циклу за 2015 – 2016 н.рік

Звіт циклової комісії викладачів природничо-математичного циклу

Основними напрямами роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу учнів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими учнями, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей учнів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала в учнів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність. З метою розв’язання цих завдань викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентісному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та учня.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії та беруть активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки учнів до занять, індивідуальних посібників з дисциплін.

Щорічно в училищі проводиться Тиждень природничо-математичних дисциплін, метою якого є формування пізнавального інтересу учнів; розкриття краси математичних, фізичних та хімічних понять; поглиблення здобутих на уроках знань, їх використання на практиці; ознайомлення учнів із життям відомих вчених.

Традиційно в листопаді проводяться предметні олімпіади. Наші учні кожного року є переможцями обласних олімпіад.

Досвід, майстерність і небайдужість – ось ті риси, які притаманні команді циклової комісії природничо-математичних дисциплін.

Тиждень природничо-математичних дисциплін у Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму

Декада з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Відкрите практичне заняття з предметів хімія і біологія

Відкритий урок Музики Н.Б. та Гереги С.С.

Тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Презентація нового кабінету хімії

Марущак М.Ю. Презентація кабінету хімії Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму
Нормативна документація щодо навчальних кабінетів (лабораторій) та правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу із загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах. – Львів: Вид-во Навчально-методичного центру ПТО у Львівській обл., 2014. – 112 с.

Професійне спрямування уроків із природничих дисциплін професійно-технічних навчальних закладів Львівщини

У системі професійно-технічної освіти Львівщини пройшов 2-ий етап олімпіади з математики

Семінар викладачів фізики ПТНЗ м. Львова

Науково-методичні матеріали педагогів циклової комісії:

Богатирьова Т.О. Видатні українські математики (позаурочний захід з математики) /Методичний вісник 2/2014. – Львів: Вид-во Навчально-методичного центру ПТО у Львівській обл., 2014. – 70 с.
Богатирьова Т.О., Стасів І.Я. Інтелектуальне шоу «Краса і мужність проти науки» (позаурочний захід з математики) /Методичний вісник 1/2014. – Львів: Вид-во Навчально-методичного центру ПТО у Львівській обл., 2014. – 88 с.
Музика Н.Б., Герега С.С. Урок на тему «Складання калькуляційних карт з використанням інформаційних технологій» /Методичні рекомендації щодо проведення уроків теоретичного та виробничого навчання у ПТНЗ торгово-кулінарного профілю. – Випуск № 1. – Львів, 2014. – с. 64.
Невядомська Г.Й. Внесок українських вчених-фізиків у світову науку (учнівська конференція)
Основи енергоефективності: навчально-методичний посібник для ПТНЗ /Задорожна І.П. – Львів: Вид-во Навчально-методичного центру ПТО у Львівській обл., 2011. – с.78.
Невядомська Г.Й. Урок-гра. Ігрова технологія навчання фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Методична розробка з фізики
Невядомська Г.Й. Енергоефективність. Відновлювальна енергетика. Зміна клімату на Землі. Учнівська конференція
Невядомська Г.Й. Енергозбереження – основне питання сьогодення. Учнівська конференція
Невядомська Г.Й. «Атом і атомне ядро». Інтегрований узагальнюючий урок з фізики
Невядомська Г.Й. «Механічні та електромагнітні коливання та хвилі». Методична розробка відкритого уроку з фізики
Невядомська Г.Й. «Механічні та електромагнітні коливання та хвилі». Методична розробка відкритого уроку з фізики
Невядомська Г.Й. «Ядерна фізика. Застосування ядерної енергії. Енергетика і екологія». Урок-конференція
Марущак М.Ю. Перетворення біомолекул харчових продуктів в процесі кулінарної обробки. Семінарське заняття із застосуванням дослідницьких технологій
Музика Н.Б. Інтерактивні методи спілкування. Електронна пошта. Матеріали інтерактивної доповіді
Музика Н.Б. Інтерактивні методи спілкування. Електронна пошта