Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Циклова комісія класних керівників

Лише той Учитель, хто живе так, як навчає.
Г. Сковорода

Суспільний розвиток, формування нових економічних, політичних, національних і соціальних концепцій розвитку України вимагають підготовки всебічно розвинених людей, активних громадян нової держави.

Утвердження української суверенності, спрямованість у Європейське й світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління країною й побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення та становлення народу України як політичної нації.

Головною метою, над виконанням якої працює колектив Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму, є виховання громадянина як члена правового суспільства, особи, що відчуває й цінує ідеали свободи й рівності, усвідомлює цінність людської гідності, здатна сама визначати пріоритети власного життя, прагне до встановлення справедливої й стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Основний шлях підвищення ефективності виховання в сучасних умовах –здійснювати комплексний підхід до організації виховної діяльності, спрямованої на формування суспільно свідомої особистості.

Виховна робота циклової комісії класних керівників організована відповідно до Закону України «Про освіту», державних концепцій національного, громадянського, патріотичного та сімейного виховання. Забезпечити високу ефективність виховного процесу – це не лише створити чітку його організаційно-функціональну структуру, розробити конкретний план організації та проведення виховної роботи, але й визначити функції кожної складової цієї структури. Виховна діяльність нашого навчального закладу складається з урочної діяльності та позанавчальної виховної роботи.

Пріоритетним у цьому напрямку є індивідуальний підхід до особистості учня, стимулювання його внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання. Виховна робота класних керівників базується на таких основних принципах:

  • науковість;
  • гуманізм;
  • демократизм;
  • добровільність.

Керівники навчальних груп планують свою роботу з урахуванням актуальних завдань виховання, плану роботи училища, конкретності, розумної насиченості, акценту на інтереси учнів, поєднання словесних, наочних, практичних форм і методів виховання, відповідності їх до вікових особливостів та рівня вихованості учнів, урахуванню ювілейних і суспільно-політичних дат, подій у житті України, єдності педагогічного керівництва й самостійності учнівського колективу.

Найбільш вживаними формами виховної роботи в училищі є бесіди, круглі столи, вікторини, ділові зустрічі, дискусії, тематичні конференції, диспути, семінари-тренінги, тематичні вечори, музично-драматичні композиції, свята, конкурси, фестивалі, тижні циклових комісій, виховні години та ін.

Циклова комісія класних керівників працює методичними проблемами:

  • Створення сприятливих умов для успішного розвитку ідивідуальності кожного учня, виховання свідомого громадянина, патріота; виховання активної, вільної, всебічно розвиненої особистості, спрямованої на саморозвиток, формування уміння діяти самостійно з урахуванням індивідуальних здібностей і інтересів;
  • Формування здорового способу життя та безпечної поведінки на основі розвитку життєвих компетентностей;
  • Психологічні особливості розвитку обдарованої особистості в умовах сучасної освіти;
  • Духовність у становленні та розвитку особистості.

На вересневих засіданнях проводиться діагностування умінь і навичок кожного класного керівника групи, визначаються головні напрями виховної роботи, надаються методичні рекомендації щодо організації та проведення виховних заходів, розробляється схема плану організаційно-виховної роботи класного керівника. На підсумковому засіданні проводиться анкетування з вивчення й узагальнення роботи комісії за навчальний рік. Постійно проводяться відкриті виховні заходи на різноманітну тематику з подальшим їх обговоренням.

Особливу увагу викладачі приділяють проведенню індивідуальної роботи з учнями, залученню їх до участі в гуртках, секціях, громадських справах училища та роботі класних керівників із соціально незахищеними учнями або з тими, хто потребує посиленої педагогічної уваги.

 

Рекомендації класному керівнику, Листопад 2016
Графік роботи гуртків на листопад 2016 року
Методичні матеріали до проведення першого уроку 2016-2017 н.р.
Про проведення першого уроку 2016-2017 н.р.
Методичнi рекомендацiї класним керiвникам щодо органiзацiї виховної роботи у 2016-2017 н.р.
Методичнi рекомендацiї з питань органiзацiї виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному роцi
Кодекс честі студента

 

 

Перший урок у 2015/2016 навчальному році

Семенишен І.В.
Методичні рекомендаціі для класних керівників 2015-16 н.р.
Семенишен І.В.
Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму на 2014-15 н. р.
Мельничук Т.П.
Класний керівник. Функції, напрями, форми роботи

Виховна робота в учнівській групі багатогранна і різноманітна, що вимагає певних рис класного керівника, який повинен бути людиною, фанатично відданою своїй праці з високим рівнем авторитету й поваги серед учнівської молоді, винахідливою й цікавою. Лише ці якості дають можливість бути лідерами в групі й проводити ефективно виховні заходи щодо формування високих моральних якостей, чіткої життєвої позиції, правильного світогляду в майбутніх фахівців індустрії гостинності.

Саме на становлення такого класного керівника і працює циклова комісія.

Пам’ятаємо минуле заради майбутнього. Голодомор 1932-1933 рр.
Трохим Г.М. Соломія Крушельницька. Матеріали виховної години
Герич О.І. Всесвітній день прав споживача
Стасів І.Я. Цінуй, люби і поважай свого ближнього. До дня ветерана. Матеріали виховної години

У ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму вшанували Героїв Небесної Сотні

Методичний тренінг «Організація співробітництва навчального закладу з батьками» у Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму