Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016

 

Нещодавно на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму відбувся методичний семінар «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців ресторанного сервісу та туризму в навчально-виховному процесі», який був організований відділом гуманітарної освіти та відділом практичної психології Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (ЛНПЦ ІПТО НАПН України).

Відкрив семінар директор ЛНПЦ ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г.П. Васянович.

З вітальним словом до присутніх звернулася заступник директора ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму М.Т. Скоробогата.

За планом роботи серед інших було розглянуто такі питання:

Формування морально-духовних якостей кваліфікованих фахівців сфери «людина – людина» у процесі вивчення предмета «Людина і суспільство» (Доповідач – В.Д. Онищенко, завідувач відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник);

Розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців у соціально-виховному середовищі ПТНЗ (Доповідач – О.Б. Будник, старший науковий співробітник відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

Досвід створення Консультативних рад за спеціальністю «Комерційна діяльність» (в рамках українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування») (Доповідач – І.В. Кондратюк, голова циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного напряму, викладач комерційної діяльності ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму);

Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх фахівців сфери «людина – людина» (Доповідач – Г.П. Васянович, директор ЛНПЦ ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор);

Естетичний розвиток майбутніх фахівців ресторанного сервісу та туризму (Доповідач – С. М. Вдович, вчений секретар ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

Підвищення рівня правової свідомості молоді як одна з умов становлення демократичної правової держави (Доповідач – Г.Б. Павлишин-Кошова, викладач правознавства ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму);

Формування професійно-культурних якостей у процесі підготовки фахівців ресторанного сервісу та туризму (Доповідач – О.О. Музальов, старший науковий співробітник відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

Психологічні аспекти викладання англійської мови (Доповідач – Т.С. Тригобюк, викладач англійської мови ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму);

Формування термінної компетенції у професійномовленнєвій підготовці майбутніх сервісних працівників у системі ВПУ (Доповідач І.В. Бабій, молодший науковий співробітник відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України).

Обговорюючи доповіді, учасники семінару гаряче дискутували, торкаючись не лише актуальних освітніх проблем розвитку професійно-технічних навчальних закладів, а й складного політичного життя в країні.

Завершуючи семінар, Г.П. Васянович, подякував усім учасникам методичного семінару за активну участь в обговоренні нагальних проблем професійно-технічної освіти щодо формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг та прочитав власні поезії.

Рекомендації
методичного семінару «Формування професійних якостей кваліфікованих фахівців ресторанного сервісу та туризму в навчально-виховному процесі»

  1. 1. У процесі формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг враховувати психолого-педагогічні, герменевтичні та когнітологічні підходи до професійної підготовки.
  2. 2. Налагодити тіснішу взаємодію науковців (педагогів, психологів) та педагогів-практиків із метою якісного формування професійних якостей майбутніх фахівців сфери послуг.
  3. 3. У процесі формування професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного сервісу і туризму значну увагу приділяти гуманітарній підготовці, у тому числі рідномовній та іншомовній.
  4. 4. Забезпечити взаємодію теорії та практики в реформуванні професійно-технічної освіти.
  5. 5. Забезпечити у професійно-технічних навчальних закладах психологічний супровід формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг.
  6. 6. Сприяти правовому вихованню молоді в процесі професійної підготовки шляхом організації тематичних зустрічей учнів із правниками та представниками правопорядку.
  7. 7. Посилити науково-методичну співпрацю ЛНПЦ ІПТО НАПН України та ЛВПУ ресторанного сервісу і туризму в аспекті актуалізації соціально-педагогічної діяльності в системі ПТНЗ, зокрема роботу з девіантними учнями, обдарованою молоддю в умовах інклюзивної освіти.

Вдович С. М., вчений секретар Львівського науково-практичного центру
ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник

Мельничук Т.П., методист ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму