Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

 

Нещодавно на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму відбувся методичний семінар «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців ресторанного сервісу та туризму в навчально-виховному процесі», який був організований відділом гуманітарної освіти та відділом практичної психології Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (ЛНПЦ ІПТО НАПН України).

Відкрив семінар директор ЛНПЦ ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г.П. Васянович.

З вітальним словом до присутніх звернулася заступник директора ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму М.Т. Скоробогата.

За планом роботи серед інших було розглянуто такі питання:

Формування морально-духовних якостей кваліфікованих фахівців сфери «людина – людина» у процесі вивчення предмета «Людина і суспільство» (Доповідач – В.Д. Онищенко, завідувач відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник);

Розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців у соціально-виховному середовищі ПТНЗ (Доповідач – О.Б. Будник, старший науковий співробітник відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

Досвід створення Консультативних рад за спеціальністю «Комерційна діяльність» (в рамках українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування») (Доповідач – І.В. Кондратюк, голова циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного напряму, викладач комерційної діяльності ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму);

Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх фахівців сфери «людина – людина» (Доповідач – Г.П. Васянович, директор ЛНПЦ ІПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор);

Естетичний розвиток майбутніх фахівців ресторанного сервісу та туризму (Доповідач – С. М. Вдович, вчений секретар ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

Підвищення рівня правової свідомості молоді як одна з умов становлення демократичної правової держави (Доповідач – Г.Б. Павлишин-Кошова, викладач правознавства ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму);

Формування професійно-культурних якостей у процесі підготовки фахівців ресторанного сервісу та туризму (Доповідач – О.О. Музальов, старший науковий співробітник відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник);

Психологічні аспекти викладання англійської мови (Доповідач – Т.С. Тригобюк, викладач англійської мови ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму);

Формування термінної компетенції у професійномовленнєвій підготовці майбутніх сервісних працівників у системі ВПУ (Доповідач І.В. Бабій, молодший науковий співробітник відділу гуманітарної освіти ЛНПЦ ІПТО НАПН України).

Обговорюючи доповіді, учасники семінару гаряче дискутували, торкаючись не лише актуальних освітніх проблем розвитку професійно-технічних навчальних закладів, а й складного політичного життя в країні.

Завершуючи семінар, Г.П. Васянович, подякував усім учасникам методичного семінару за активну участь в обговоренні нагальних проблем професійно-технічної освіти щодо формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг та прочитав власні поезії.

Рекомендації
методичного семінару «Формування професійних якостей кваліфікованих фахівців ресторанного сервісу та туризму в навчально-виховному процесі»

  1. 1. У процесі формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг враховувати психолого-педагогічні, герменевтичні та когнітологічні підходи до професійної підготовки.
  2. 2. Налагодити тіснішу взаємодію науковців (педагогів, психологів) та педагогів-практиків із метою якісного формування професійних якостей майбутніх фахівців сфери послуг.
  3. 3. У процесі формування професійних якостей майбутніх фахівців ресторанного сервісу і туризму значну увагу приділяти гуманітарній підготовці, у тому числі рідномовній та іншомовній.
  4. 4. Забезпечити взаємодію теорії та практики в реформуванні професійно-технічної освіти.
  5. 5. Забезпечити у професійно-технічних навчальних закладах психологічний супровід формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих фахівців сфери послуг.
  6. 6. Сприяти правовому вихованню молоді в процесі професійної підготовки шляхом організації тематичних зустрічей учнів із правниками та представниками правопорядку.
  7. 7. Посилити науково-методичну співпрацю ЛНПЦ ІПТО НАПН України та ЛВПУ ресторанного сервісу і туризму в аспекті актуалізації соціально-педагогічної діяльності в системі ПТНЗ, зокрема роботу з девіантними учнями, обдарованою молоддю в умовах інклюзивної освіти.

Вдович С. М., вчений секретар Львівського науково-практичного центру
ІПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник

Мельничук Т.П., методист ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму