Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару. Земля - це наш дім. А який він? Французький географ ЕлізеРеклю дуже влучно сказав: "Людина створює навколишнє середовище по своєму образу і подобі". Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили.

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що на сьогоднішній день біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до глобальної катастрофи залишилися лічені кроки.

Екологічна проблема сучасності не тільки гостра, але і багатогранна. Вона виявляється практично у всіх галузях матеріального виробництва.

24 жовтня 2017 року саме цій проблемі був присвячений семінар в рамках українсько-канадського проекту-«Навички для працевлаштування»: «Актуальні еколого-економічні проблеми та шляхи переходу до сталого розвитку. Зелена економіка», який провівпрофесор кафедри екологічної економіки НЛТУ України Ігор Соловій.Організаторами семінару були члени циклової комісії комерційно-торговельного напряму та класні керівникигрупКД-4.40, та КД-3.67:Ганна Лагоцька, Ольга Піх, під керівництвом голови циклової комісії,заступника директора з НВР Бович Б.Ю. На захід було запрошено групи комерційно-торговельного профілю - 1.100, 1.91, 2.75, 3.57 разом з класними керівниками: Шавель І.І., Лихолат А.І., Яворська Л.В.

Метою даного заходу було визначення причин і передумов екологічних проблем в Україні, дослідження принципів збалансованої моделі природокористування в економічній сфері, обґрунтування необхідності розгляду змісту поняття “збалансоване природокористування” у ширшому контексті, який би відображав характер взаємодії суспільства і природи, вимагаючи формування й здійснення відповідної національної та міжнародної економічної політики.

Також були розглянуті питання, пов’язані з визначенням причин екологічних проблем у державі, дослідженням принципів збалансованої моделі природокористування в економічній сфері, пошуком напрямів розв’язання відповідних проблем України.

Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до тих пір, поки все людство не об`єднається для її вирішення, тому що від цього належить майбутнє наступних поколінь. Як говорить древня індійська сентенція: "Природа - це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те що ми взяли у позику від нащадків".

Підготували:Ганна Лагоцька та Ольга Піх