Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

15 травня 2018 р. у конференц-залі Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу було організовано зустріч учнів груп 2.70 та 2.73 з приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Німак Марією Орестівною.

У своїй лекції «Роль нотаріуса в реалізації прав людини» доповідач звернула увагу на значення інституту нотаріату у громадянському суспільстві. Найважливішими цінностями в Україні є права і свободи людини та громадянина. Саме ці категорії та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності правової держави. Професійна діяльність нотаріуса забезпечує превентивний правовий захист та знижує ймовірність порушення в майбутньому прав та інтересів суб'єктів права та виникнення спорів у судах.

Німак М.О. зазначила, що нотаріат в Україні посідає особливе місце в системі суб’єктів забезпечення прав людини. Нотаріус є захисником прав фізичних та юридичних осіб, оскільки надає незалежну й неупереджену юридичну допомогу на основі рівності, законності і справедливості, попереджаючи виникнення правових конфліктів у суспільстві. У своїй щоденній практиці нотаріат забезпечує реалізацію прав і свобод, гарантованих чисельними національними та міжнародно-правовими актами.

Роль нотаріату у захисті прав людини посилено в результаті проведення реформ у сфері юстиції. Зокрема, факт надання нотаріусам повноважень реєстратора речових прав на нерухоме майно, а також повноважень щодо реєстрації бізнесу підтверджує довіру держави та суспільства до нотаріусів як висококваліфікованих та відповідальних фахівців, які забезпечують захист прав осіб, які звертаються за наданням відповідних послуг.

Учні активно брали участь у дискусії, ставили цікаві запитання та моделювали практичні ситуації. Проведена зустріч сприятиме підвищенню рівня поваги до закону, а відтак набуттю навичок захисту та реалізації прав людини і громадянина.

Хомко Л.В., викладач правознавства